اخبار

بیست و چهارمین نشست کمیسیون تخصصی مدیریت، اقتصاد، بازرگانی و امور حقوقی و جلسه کارگروه مدیریت این کمیسیون با پژوهشگران همکار جهاد دانشگاهی برگزار شد

بیست و چهارمین نشست کمیسیون تخصصی مدیریت، اقتصاد، بازرگانی و امور حقوقی و جلسه کارگروه مدیریت این کمیسیون با پژوهشگران همکار جهاد دانشگاهی برگزار شد

به گزارش روابط عمومی دبیرخانه شورای عالی عتف، در ابتدای نشست که موضوع «نهایی سازی گزارش اولویت حکمرانی و نظام تدبیر و ورود به اولویت جدید کاری کمیسیون با عنوان اصلاح ساختار بودجه دولت» را در دستور کار خود داشت، دکتر نجف پور از وزارت اقتصاد به ارائه گزارش شاخص رقابت پذیری اقتصاد ایران در گزارش مجمع جهانی اقتصاد در سال 2019 پرداختند و به عنوان پیشنهادات راهکارهای بهبود جایگاه و وضعیت ایران در این شاخص را ارائه نمودند. مقرر گردید تا موارد پیشنهاد شده به شورای عالی عتف ارائه گردد.

همچنین گزارش تجارت 2020 نیز توسط خانم دکتر فرنودی در کمیسیون ارائه گردید و مقرر گردید تا با توجه به گزارشات ارائه شده در طی جلسات بررسی اولویت حکمرانی و نظام تدبیر در کمیسیون، دیدگاههای اعضا کمیسیون مکتوب گردیده و به عنوان گزارش نهایی بسته مشاوره سیاستی حمکرانی و نظام تدبیر به دبیرخانه شورای عالی عتف ارسال گردد.

 

در جلسه کارگروه مدیریت کمیسیون تخصصی مدیریت، اقتصاد، بازرگانی و امور حقوقی با پژوهشگران همکار جهاد دانشگاهی نیز بحث گزارشی از دستاوردهای جهاد دانشگاهی کشور در دو بخش "طراحی و تولید زیرساخت دانش بنیان تعاملات دولت الکترونیکی- راهکارها و چالش های عملیاتی سازی و استقرار سامانه" مورد گفتگو قرار گرفت.

مهندس شکوری مقدم از پژوهشگران همکار جهاد دانشگاهی گزارشی را درخصوص زیر ساخت دانش بنیان تعاملات الکترونیکی ارائه کردند و اعضا کمیسیون راهکارها و چالش های اجرایی شدن این فرایند ها مورد بررسی قرار دادند.

همچنین مهندس خدنگ، کارشناس هیئت مقررات زدایی به نمایندگی از وزرات اقتصاد به تشریح فعالیت های این وزارتخانه در خصوص تعاملات الکترونیکی و سامانه های مرتبط با آن پرداختند و مقرر گردید تا در جهت ارتباط بهینه زیر ساخت های طراحی شده، جلسه گارگروه در هفته بعد برگزار گردیده و گزارش نهایی آن به شورای عالی عتف ارسال گردد.

 
۲۴ آبان ۱۳۹۹ ۱۴:۵۸
تعداد بازدید : ۴۴