اخبار

نوزدهمین جلسه کمیسیون تخصصی امور فرهنگی، اجتماعی، علوم انسانی و اسلامی شورای عالی عتف با موضوع «بررسی و پیشنهاد برش علم و فناوری برنامه هفتم توسعه» و «ارائه سامانه سمات ملی» برگزار شد.

نوزدهمین جلسه کمیسیون تخصصی امور فرهنگی، اجتماعی، علوم انسانی و اسلامی شورای عالی عتف با موضوع «بررسی و پیشنهاد برش علم و فناوری برنامه هفتم توسعه» و «ارائه سامانه سمات ملی» برگزار شد.

به گزارش روابط عمومی دبیرخانه شورای عالی عتف، در پیش از دستور، آقای دکتر عباسعلی شاملی بر لزوم جایگزین سازی  واژه گذاری فاصله فیزیکی (Phisica distance)  به جای فاصله گذاری  اجتماعی (social distance) در برهه ابتلا به کرونا برابر پیشنهاد سازمان بهداشت جهانی و به دلیل بار ارزشی منفی فاصله گذاری اجتماعی تاکید کردند. ایشان تصریح کردند که روان شناسان بر این باورند که انسان ها اساسا به روابط و ارتباطات اجتماعی زنده اند و حذف روابط اجتماعی در میان انسان ها ممکن است منجر به پی آمدهای زیان بار شناختی، عاطفی و رفتاری منجر شود. بنابراین کاربرد درست این است که از واژه فاصله فیزیکی استفاده کنیم.

در مورد دستور نخست نشست، بر اساس انتظارات دبیرخانه شورای عالی علوم، تحقیقات و فناوری از کمیسیون های تخصصی شورا موضوع بررسی و پیشنهاد برش علم و فناوری برنامه هفتم توسعه در دستور کار کمیسیون قرار گرفت و در این ارتباط مواد مرتبط با حوزه پژوهش و فناوری (از برنامه اول تا ششم توسعه) استخراج و در اختیار اعضا قرار گرفت. بعد از توضیحات دکتر عظمتی دبیر کمیسیون، اعضا به ارائه نظرات و پیشنهاد خود پرداختند. 

همچنین دکتر عباس صدری با تاکید روی اینکه پژوهش های علوم انسانی باید در پاسخ به نیازهای جامعه انجام شود، پاسخ به نیازهای جامعه در دوره کرونا و پس از کرونا را در اولویت پژوهشی حوزه علوم انسانی قرار دادند.

وی اجرای پژوهش و ارائه راه حل در مورد مسائل و موضوعاتی همچون عدم شکیبایی و خشونت در دوره پس از کرونا، روش های تقویت شبکه های ارتباط اجتماعی، هویت یابی اجتماعی، خستگی اجتماعی، شاخص های شادابی اجتماعی، یادگیری اجتماعی، افزایش مشارکت و مراقبت از دیگران را ضروری ارزیابی کردند. 

همچنین در ادامه سایر اعضای کمیسیون روی موضوعات مانند مسئله سالمندان و جمعیت به عنوان یک موضوع ضروری برای پژوهش، طراحی و استقرار کامل نظام جامع حقوق مالکیت معنوی، تدارک زیرساخت های لازم برای ایجاد ارتباطات الکترونیکی در مناطق محروم (بیشتر از جنبه رفع مشکلات آموزشی)، اصلاح شاخص های ارزیابی اساتید دانشگاهها بر مبنای آموزش الکترونیک و مجازی، کاهش تعداد نشریات علمی- پژوهشی و افزایش کیفیت آنها،  توجه به موضوعات پژوهشی میان رشته ای و... را مورد تاکید قرار دادند. 

در پایان با توجه به نظرات اعضا، دبیر و به ویژه حجت السلام و المسلمین سید علی عماد، رییس کمیسیون  برای ارائه پیشنهادات اعضا بر اساس ساختار شکلی و اصولی مواد برنامه های توسعه، تصمیم بر آن شد که طی یک هفته اعضا نظرات خود را به دبیرخانه کمیسیون ارسال و در جلسه بعد توسط اعضا بررسی شود. 

همچنین مطابق دستور دوم، فرایند بررسی و ارزیابی طرح های پژوهشی یک درصد اعتبارات هزینه ای مربوط به ماده (۵۶) قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (۲) و بند «ب» ماده 64 برنامه توسعه ششم در سامانه سمات ملی تشریح شد.

۲۷ آبان ۱۳۹۹ ۰۹:۱۹
تعداد بازدید : ۱۸۱